วิธีต่อชุดควบคุมการประจุ(BMS)สำหรับแบตลิเทียม แบตลิเทียมกำลังแพร่หลายและราคาถูกลง ซึงการประจุแบตชนิดนี้ต้องมีวงจรควบคุมการประจุหรือที่เรียกว่าBMS หรืออาจจะมีระบบอีกหลายระบบเรียกต่างกันไป แต่สรุปก็คือการความคุมการประจุอย่างแม่นยำไม่เหมือนแบตตะกั่วกรด ถ้าเราไม่ควบคุมแบตก็อาจระเบิดได้ครับ. …………………………………………. …………………………………………. ตามรูปเป็นชุดสำเร็จที่มีขายทั่วไป มีหลายขนาด จะประจุแบตก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็เลือกชุดประจุนั้นให้เท่าจำนวนโวลท์และแบตครับ. BMS จะมีสองรุ่น คือแบบคอมมอน(common) และแบบซีพาเรส(separate) การต่อตามรูปครับ ตัวอย่างเช่น 12V BMS 4S หมายความว่าไฟ12โวลท์ ต่ออนุกรมกัน 4 เซล 9V BMS 3S หมายความว่าไฟ9โวลท์ ต่ออนุกรมกัน 3