Posted on Leave a comment

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้ง

(Thin Film Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?

              แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือการนำเอาโซล่าเซลล์จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

แผงโซล่าเซลล์แบบโค้งงอ (Thin Film Solar Cells)

             หลักการโดยทั่วไปของการผลิตโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin Film Solar Cell, TFSC) คือ การนำเอาสารที่สามารถแปลงพลังงานจากแสงเป็นกระแสไฟฟ้ามาฉาบเป็นฟิล์มหรือชั้นบางๆซ้อนกันหลายๆชั้นจึงเรียก โซล่าเซลล์ชนิดนี้ว่า ฟิล์มบาง หรือ thin film ซึ่งสารฉาบที่ว่านี้ก็มีด้วยกันหลายชนิดชื่อเรียกของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดวัสดุที่นำมาใช้มีหลาย

            ด้านประสิทธิภาพของ แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนั้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 7-13% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่นำมาทำเป็นฟิล์มฉาบแต่สำหรับบ้านเรือนโดยทั่วไปแล้ว มีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางโดยการติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุให้มีที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิด ฟิล์มบางโดยแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางนี้จะสามารถนำไปติดกับพื้นผิวหลายๆประเภทโครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบางจะมีชั้นของนิกเกิล (Ni) 300 นาโนเมตร และชั้นซิลิกอนไดออกไซด์ / ซิลิกอน (Si/SiO2)เวเฟอร์ เคลือบผิวหน้าด้วยชั้นของโพลีเมอร์

ข้อดีแผงโซล่าเซลล์แบบโค้ง

  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิดฟิล์มบาง มีราคาถูกกว่า เพราะสามารถผลิตจำนวนมากได้ง่ายกว่า ชนิดผลึกซิลิคอน
  • ในที่อากาศร้อนมากๆ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีผลกระทบน้อยกว่า
  • ไม่มีปัญหาเรื่อง เมื่อแผงสกปรกแล้วจะทำให้วงจรไหม้
  • ถ้าคุณมีที่เหลือเฟือ แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง ก็เป็นทางเลือกที่ดี

ข้อเสียแผงโซล่าเซลล์แบบโค้ง

  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบอื่น
  • แผงโซล่าเซลล์ ชนิด ฟิล์มบาง มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำ
  • สิ้นเปลืองค่าโครงสร้างและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายไฟ
  • ไม่เหมาะนำมาใช้ตามหลังคาบ้าน เพราะมีพื้นที่จำกัด
  • การรับประกันสั้นกว่าชนิด ผลึกซิลิคอน
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *