Posted on

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

แผงโซล่าเซลล์ คืออะไร?

              แผงโซล่าเซลล์ (Solar panel หรือ Photovoltaics) คือ การนำเอาโซล่าเซลล์ จำนวนหลายๆเซลล์มาต่อวงจรรวมกันอยู่ในแผงเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยไฟฟ้าที่ได้นั้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซี่งแผงโซล่าเซลล์แบ่งได้ประเภทหลายประเภท คือ แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์  แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ และแผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง

แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)

               แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิดแรกที่ทำมาจากผลึกซิลิคอน โดยทั่วไปเรียกว่า โพลีคริสตัลไลน์ แต่บางครั้งก็เรียกว่า มัลติ-คริสตัลไลน์ โดยในกระบวนการผลิต สามารถที่จะนำเอาซิลิคอนเหลวมาเทใส่โมลด์ที่เป็นสี่หลี่ยมได้เลยก่อนที่จะนำมาตัดเป็นแผ่นบางอีกทีจึงทำให้เซลล์แต่ละเซลล์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีการตัดมุม สีของแผงจะออกน้ำเงินไม่เข้มมาก

­ขั้นตอนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

               การผลิตโซล่าเซลล์โดยวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการทำแบบอื่น คือการทำแผ่นเซลล์จะใช้วิธีการหลอมสารซิลิคอนให้ละลายพร้อมกับใส่สารเจือปน Boron เพื่อทำให้เกิด P-type แล้วเทลงในแบบพิมพ์ เมื่อสารละลายซิลิคอนแข็งตัวก็จะได้เป็นแท่งซิลิคอนแบบผลึกรวมซึ่งตกผลึกไม่พร้อมกัน จากนั้นนำไปตัดเป็นแผ่นเช่นเดียวกับแบบผลึกเดี่ยว ความแตกต่างระหว่างแบบผลึกเดี่ยวและแบบผลึกรวมสังเกตได้จากผิวผลึกถ้ามีโทนสีที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากผลึกเล็กๆหลายผลึกในแผ่นเซลล์จะเป็นแบบผลึกรวมในขณะที่แบบผลึกเดี่ยวจะเห็นเป็นผลึกเนื้อเดียว คือ มีสีเดียวตลอดทั้งแผ่นส่วนกรรมวิธีการผลิตเซลล์ที่เหลือจะเหมือนกันเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) จะให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบผลึกเดี่ยว ประมาณ 2-3 % อย่างไรก็ตามเซลล์ทั้ง 2 ชนิด มีข้อเสียในการผลิตคือ แตกหักง่ายเช่นกัน

ข้อดีแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

  • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ง่ายไม่ซับซ้อนจึงใช้ปริมาณซิลิคอนในการผลิตน้อยกว่า เมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์
  • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพในการใช้งานในที่อุณหภูมิสูงดีกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์เล็กน้อย
  • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับชนิดโมโนคริสตัลไลน์

ข้อเสียแผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์

  • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13-16% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีประสิทธิภาพต่อพื้นที่ต่ำกว่าชนิดโมโนคริสตัลไลน์
  • แผงโซล่าเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์มีสีน้ำเงิน ทำให้บางครั้งอาจดูไม่สวยงามเมื่อเทียบกับชนิด โมโนคริสตัลไลน์และชนิด thin film ที่มีสีเข้มเข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น หลังคาบ้านได้ดีกว่า