ขั้นตอนที่ 1   ติดตั้ง Drivers

สำหรับ บอร์ด ATtiny85 ใช้งานผ่าน USB จำเป็นต้องมีการติดตั้ง   สามารถ Download Deriver ได้ตาม link ด้านล่างนี่

หลังจาก Download จาก link ที่ให้ไป แล้วให้ทำการแตกไฟล์ ZIP แล้งให้ double click ที่ “DPinst64.exe” เพื่อติดตั้ง Drivers.

หลังจากติดตั้ง Drivers เสร็จเรียบแล้วให้ลอง ให้ เสียบ บอร์ดและ USB เข้ากับ เครื่อง Computerไปที่ Device Manager ถ้าติดตั้งได้ถูกต้องจะต้อง ขึ้น Device ตามรูป ครับ

ขั้นตอนที่ 2   เพิ่มบอร์ด ATtiny85 ลงใน Arduino IDEเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้วไปที่เมนู File > Preferences

ตรงช่อง Additional Boards Manager URLs ให้ก๊อบปี้ ข้อความข้างล่างนี้  ใส่ลงไปhttp://digistump.com/package_digistump_index.json

หลังจากนั้นให้มาที่ เมนู tools > Board > Board Manager ในตรงช่อง คนหา ให้พิมพ์ ‘Digistump AVR’ แล้ว install

หลังจากทำการ install แล้ว เราลองมาที่เมนู tools > Board เราก็จะพบกัน Board Digispark เพิ่มเข้ามาหลาย บอร์ดให้เราเลือกใช้

หลังจากที่ IDE มีบอร์ด Attiny85 แล้วก็จะได้บอร์ด Attiny85 มาเพิ่มแล้ว

ขั้นตอนที่ 3  ทดสอบการใช้งาน Board Digispark

ใน 2 ขั้นตอนที่ผ่านมา เราได้ทำการ ติดตั้ง Drivers และทำการเพิ่ม บอร์ด ลงใน Arduino IDE  เสร็จเรียบร้อยแล้ว มาถึงขั้นตอนนี้ เราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรม เพื่อทำการทดสอบการทำงานของ บอร์ดโดยเขียนให้ LED ทำการ กระพริบ โดยใช้ ตัวอย่างที่มาอยู่

ไปที่เมนู file > Examples > Basics และเปิด ตัวอย่าง Blink example.ทำการแก้ไข Code เป็น Pin1 ซึ้ง Pin1 นี้ได้ต่อ LED ไว้แล้วที่ บอร์ด  Attiny85 ของเรา

ก่อนที่จะทำการ Upload ต้องแน่ใจว่าเราเลือก ตรง Board เราเลือกเป็นDigispark (Default – 16.5mhz)

จากนั้นกด Upload รอจนกว่า มีข้อความว่า Plug in device now… (will timeout in 60 seconds) จากนั้นให้เราต่อ บอร์ด  Attiny85  เข้ากับ USB

รอจนกว่ามีข้อความข้างล่าง ถือว่าเป็นอันเสร็จ ขันตอน

ให้สังเกตที่ บอร์ด LED จะ กระพริบ เท่านี้เอง บอร์ด  Attiny85 ก็พร้อมใช้งานแล้วหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ เข้ามาสอบถามกับเราได้ ทางในทาง เว็บบอร์ด ของ http://www.elechobbythai.com เรายินดีตอบ คำถามทุกคำ ถาม

ขอบคุมครับจาก ทีมงาน ElecHobbyThai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *